Từ: étancher

Thêm vào: 08/10/2012 Đã nghe: 13 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Pierre Bonnard, eclaireur, Dixmude, formes, Just Fontaine