Từ: éteins

Thêm vào: 29/06/2010 Đã nghe: 401 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Guilherme de Champeaux, mon chéri, carniche, nous promettons, brèdes