Từ: être sans travail

Thêm vào: 11/04/2010 Đã nghe: 247 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: madame