Từ: încruntat

Thêm vào: 09/09/2012 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Andruţă