Từ: öğretme

Thêm vào: 11/12/2011 Đã nghe: 10 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: yüklenmemünevverkudrettellakköpeklenmek