Từ: útþöndu

Thêm vào: 20/01/2012 Đã nghe: 13 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Klukkutindaratvinnumaðurefnaleiðinníssósa