Từ: þyrnisöngvari

Thêm vào: 15/07/2013 Đã nghe: 6 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: handhafi, djörfung, búið, Virvir, lifa