Từ: œ

Thêm vào: 06/12/2009 Đã nghe: 994 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: gilet, Bovard, Révolution des Œillets, pois chiche, non