Từ: šaman

Thêm vào: 22/01/2013 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: nestem, Nenavštevovať, Vadiť, bohatý, parťák