Từ: ǁhaike

Thêm vào: 26/01/2009 Đã nghe: 69 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ǂkhuunǁʼngxɔanyažam