Từ: γάλα

Thêm vào: 14/03/2010 Đã nghe: 559 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: φιλόνικος