Từ: θεμέλιο

Thêm vào: 03/05/2009 Đã nghe: 44 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: σουηδέζικος, ακροαστικά, Νοβοκουζνέτσκ, ξεμεσημέριασμα, σκληραγωγώ