Từ: λεγειν καί είδει

Thêm vào: 27/09/2012 Đã nghe: 151 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: αἱρέωὁμολογήσω σοιπαίδευσιςμισέωὧδε