Cách phát âm Παπαχαρτοφυλακακόπουλος

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: καθαρεύουσαέρωταςψιψίναμουσακάςΜελπομένη