Từ: σφραγίδα

Thêm vào: 13/12/2010 Đã nghe: 45 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: καρποφορώ