Từ: σχήμα

Thêm vào: 03/05/2009 Đã nghe: 101 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Σ' αγαπώπρακτικόκώμαθελήσατεολιγόλεπτος