Từ: φιλαω

Thêm vào: 06/12/2012 Đã nghe: 6 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Γαλαρινόςτηγανίζωνηπενθήςόρνιθαδιδάσκομαι