Từ: Абэдзэкъуай

Thêm vào: 30/05/2010 Đã nghe: 433 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: пахъэСагъындакъЛъапсэвэрокъуэ ЗЭИДБалый