Từ: Аккра

Thêm vào: 07/02/2010 Đã nghe: 11 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Ростов-на-Дону-Юг, уволить, ококоветь, кровавый, германского