Từ: ашық

Thêm vào: 21/12/2011 Đã nghe: 9 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: агглютинативтіксұрақтарғаабыр-гүбірайбарсыздықемес