Từ: банальности

Thêm vào: 13/07/2010 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: наполовину полон, ясно, фабричная марка, Оле-оле-оле-оле! Россия вперёд!, великодушно