Từ: бартер

Thêm vào: 15/07/2011 Đã nghe: 373 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Аллахуҗа