Từ: Городня

Thêm vào: 23/12/2010 Đã nghe: 15 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Яковенкове, Степанівка, Добромиль, мозамбікець, Юрій Мазурок