Cách phát âm дамы и господа

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: дезоксирибонуклеиновая кислотасегодняводкасогласныеанглийский