Từ: жарық

Thêm vào: 21/12/2011 Đã nghe: 9 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: азоқосылыс, Сұрақ, Үкімет, жазушы, Gulzhan