Từ: жақын

Thêm vào: 21/12/2011 Đã nghe: 12 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: құбылыссуретшікиіз үйтөбетқұралай