Từ: кайгу

Thêm vào: 17/02/2010 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: огдышемъяуксёёлэсьтӥсь-поттӥсьмалпангердлыдэ поныны