Từ: карамультук

Thêm vào: 15/11/2012 Đã nghe: 16 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: размела, да не, заказавших, ухабы, Ивашков