Từ: Миодраг Џудовић

Thêm vào: 02/10/2012 Đã nghe: 11 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: немоћни, mogućnosti, бараба, њему, задовољство