Từ: мың

Thêm vào: 08/12/2011 Đã nghe: 18 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: құрылтай, ұшатын, адалсу, автосауғыш, кімдер