Từ: таныттыру

Thêm vào: 12/11/2011 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ырылдамагыз, семантикасыз, карарсызлык, куаклансын, мышаяк