Từ: таңгы

Thêm vào: 10/05/2011 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ЧалтугайЯрхаевАймәтСәгыйревКугия