Từ: чиктәшлек

Thêm vào: 24/05/2011 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: дәшерлек, надзар, чүксә, туктатылма, учмалагач