Từ: шабля

Thêm vào: 17/05/2010 Đã nghe: 55 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: метасоматозвечірнійлукомеліораціяпочухатисякоровай