Từ: Шукалов

Thêm vào: 17/08/2010 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: перебракованный, День Военно-морского флота, припомнил, О’Келли, винительный падеж