Từ: ӏэрысэ

Thêm vào: 05/04/2012 Đã nghe: 185 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: адыгэншагъэ, Адыгэ цей, факъырэ, мышхумпӏэ, бгъэдыхьэн