Từ: әбием

Thêm vào: 20/12/2011 Đã nghe: 7 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: tastımal, берексә, үзлеләнмәгән, фотодиссоциация, маңкортлаштырды