Từ: Әрине

Thêm vào: 20/01/2013 Đã nghe: 6 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: автоара, ауыз, айбаттанған, құрылтай, ұшатын