Cách phát âm ӟеч буресь

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: сураныуйвӧтУдмурт кун университетӝӧккӧжы