Từ: աղոթք

Thêm vào: 17/10/2012 Đã nghe: 23 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ընդդիմախոսսոխուկփաստաթուղթվիրավորելհայրենասեր