Từ: Իվանյան

Thêm vào: 17/10/2012 Đã nghe: 87 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: մագնիսացնել, խաղ, Բադարա, մուսուլմանական, շուրջկալ