Từ: հաց

Thêm vào: 28/08/2011 Đã nghe: 28 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: վայրէջքիկորագիծկալանավորելպաշտոնակիցծայրերը կտրել