Từ: ստամոքս

Thêm vào: 30/11/2012 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: զգալննջասենյականմարդկայինսահադաշտընտանիքներով