Từ: տուտուզ

Thêm vào: 30/11/2012 Đã nghe: 10 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: եզրափակել, Բեյրութ, լիճ, կանչել, զանգը