Từ: אינטואיטיבי

Thêm vào: 08/10/2012 Đã nghe: 14 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: צנובר, שֶׁבַע בְּרָכוֹת, Yitzchak, דוד אבידן, סיכום