Từ: בטלפון

Thêm vào: 04/02/2013 Đã nghe: 3 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: משוּוקמדעןכְּפַר סָבָאמְסֻגָּלתֵאוֹלוֹג