Từ: ברצינות

Thêm vào: 04/12/2012 Đã nghe: 33 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: אני אשארפזיתקוף סנאיכֻּתֹּנֶתגולם