Từ: גַּבְרִיאֵל

Thêm vào: 02/06/2012 Đã nghe: 591 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: tikvahתלישהMashiahiyimלעצבןבהצלחה