Từ: דעיכה

Thêm vào: 09/10/2012 Đã nghe: 4 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: En Rogel, קטלוג, בהתחלה, סערה, רב