Từ: הוצא

Thêm vào: 10/11/2012 Đã nghe: 3 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: שכרתי, לְהֵרָאוֹת, הגירה, אובייקט, כף רגל